Google เปิดตัว Solar API ช่วยติดตั้งโซล่าเซลล์

Google เปิดตัว Solar API ช่วยติดตั้งโซล่าเซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่สามารถนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ซึ่งปัจจุบัน หลาย ๆ ที่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วการใช้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยลดค่าไฟได้อีกด้วย แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดาย จำเป็นที่จะต้องใช้ความชำนาญและหามุมที่ถูกต้องเพื่อสร้างพลังงานให้ได้มากที่สุด ซึ่ง Google ได้มีการพัฒนาโปรเจค Sunroof ช่วยในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เมื่อปีที่ผ่านมาและก็ได้ต่อยอดให้กลายเป็น Solar API

ภาพ Google map platform

Solar API เป็นเหมือนคลังข้อมูลในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านโดยมันจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พื้นที่ของอาคาร, ขนาด และ ปริมาณของแสงอาทิตย์ รวมไปถึงข้อมูลโดยละเอียดเช่นขนาดและความลาดของหลังคา และผลิตภัณฑ์พลังงานจากระบบโซลาร์บนหลังคา ซึ่งข้อมูลจะย้อนหลัง 1 ปี โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับเว็บไซต์ตลาดโซลาร์, ผู้ติดตั้งโซลาร์, นักพัฒนา SaaS, และผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการติดตั้งโซลาร์

นอกจากจะช่วยให้การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เป็นเรื่องง่ายแล้ว Solar API ยังใช้ระบบเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเหลือทำให้จะสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการการติดตั้ง จุดคุ้มทุนที่ลงทุนเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ อัตราการประหยัดพลังงาน ค่าไฟต่อปี และ อัตราการประหยัดพลังงานต่อปี เรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์ที่คำนวณให้หมดว่าคุ้มต่อการติดตั้งหรือไม่ ซึ่งระบบบางอย่างของ Solar API จะสามารถใช้งานได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ภาพ Google map platform

โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยให้เป้าหมายของ Google ประสบความสำเร็จเนื่องจากทางบริษัทมีการตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2030 Google จะช่วยให้บุคคล, เมือง และลูกค้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ได้มากถึง 1 กิ๊กกะตันต่อปี ซึ่งการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้กลายเป็นมุดหมายสำคัญที่บริษัทใหญ่พยายามที่จะทำให้ได้ในอนาคตโดยการพยายามใช้พลังงานสะอาดหรือการรีไซเคิลมากขึ้นเพราะในตอนนี้โลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อนที่แก้ได้ยาก

ข้อมูลจาก Google

เวปไซด์ getup-it.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook 

บทความอื่นๆ