CPALL รักธรรมชาติเปลี่ยนรถยนต์เป็น EV

7-11

รถยนต์ไฟฟ้าถือว่าเป็นนวัตกรรมที่กำลังเป็นที่ถูกพูดถึงในปัจจุบันนี้ หลาย ๆ บริษัทชั้นนำของโลกเริ่มหันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์น้ำที่ใช้น้ำมันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อรถยนต์ไฟฟ้า TESLA, MG, FORD เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่คนทั้งโลกต้องช่วยกันหาทางแก้ไข และเพื่อเปลี่ยนพลังงานน้ำมันที่เป็นพลังงานใช้แล้วหมดไปให้กลายเป็นพลังงานทางเลือกอย่างพลังงานไฟฟ้า และแน่นอนว่าเมื่อบริษัทชั้นนำของโลกนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง หลาย ๆ ประเทศก็เริ่มมีนโยบายที่จะเปลี่ยนรถยนต์ภายในประเทศให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น แล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า และได้มีการตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้รถยนต์ภายในประเทศให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

CPALL เป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนรถยนต์ขนส่งสินค้าจำนวน 7,000 คันให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยตอบรับกับนโยบาย 7 Go Green Mission 2021 ซึ่งในตอนนี้กำลังเจรจากับฝ่ายการผลิตอยู่ นอกจากนี้ยังจัดตั้งสถานีบรรจุไฟฟ้า 100 สถานีภายในปี 2021 นี้ 

การเปลี่ยนแปลงรถยนต์ขนส่งสินค้าของ 7 ในครั้งนี้จะสามารถช่วยลดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่งของบริษัท นอกจากนี้ทางบริษัทนั้นยังตั้งเป้าไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 128,426 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน 348,648 ต้น เลย

นอกจากบริษัท CPALL ตอนนี้ใน บอร์ด EV ของประเทศไทยได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2578 และภายในปีเดียวกันนั้นรถยนต์ในประเทศไทยจะต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 15.5 ล้านคัน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนรถจักรยานยนต์และรถยนต์จำนวนมากที่สุด รองลงมาคือรถปิคอัพ และรถบัสและรถบรรทุกที่มีอัตราส่วนน้อยที่สุด นอกจากนี้ปั๊มน้ำมันหลาย ๆ แห่งก็เริ่มที่จะมีแผนจะสร้างสถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นปตท. หรือใบจาก

ปัญหาภาวะโลกร้อนนั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของโลกในตอนนี้เพราะในทุกปีโลกของเราก็ได้สะท้อนปัญหาให้เราเห็น ไม่ว่าจะเป็นสภาวะไฟป่าธรรมชาติที่เกิดมากขึ้นทุกปี ฝุ่น PM 2.5 หรือแม้กระทั่งน้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายมากขึ้นเกือบทุกปีส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปี แล้วเมื่อน้ำทะเลเริ่มหนุนสูงมากขึ้นพื้นที่บางส่วนก็ถูกน้ำท่วม ดังนั้นในปัจจุบันเทคโนโลยีส่วนใหญ่ถึงได้ถูกผลิตออกมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนที่กำลังลุกลามมากขึ้นนั่นเอง โดยปัญหาดังกล่าวนี้ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาของทุกคน หากเราช่วยกันลดการปล่อยพลังงานมลพิษเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยโลกได้แล้ว

#CPALL #รถยนต์ไฟฟ้า #เทคโนโลยีรอบโลก #getup-it.com

ข้อมูลจาก EfinanceThai : CPALL จ่อเปลี่ยนรถสินค้า 7,000 คัน เป็น EV – ฟาก EA รุกเจรจา

The Standard Weath

Stock2morrow

Cr.Wikimedia

บทความอื่นๆ